Ko Poe Zay

(orginal end)-->
 
ကဗ်ာ စာမ်က္ႏွာ
သတင္း စာမ်က္ႏွာ
စကားစျမည္

ျမန္မာ စာအုပ္မ်ား
၀တၴဳတို၊ ၀တၴဳရွည္၊ ကဗ်ာ၊ မွတ္သား ဖြယ္ အေထြေထြ စာအုပ္မ်ား အပါအ၀င္ ျမန္မာ အီးဘုတ္ (E-book) စာအုပ္ေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္အား အခမဲ့ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။
Other things
test
က်ေနာ္တုိ႔က စခဲ့တာလား၊ က်ေနာ္တုိ႔က ဆက္စပ္ရမွာလား
Thursday, September 6, 2007

က်ေနာ္ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေနေသာ္လည္း တခါတရံတြင္ ထုိနယ္ပယ္ထဲမွ စကားမ်ားကို ၾကားၿပီး ဘာမွ မေျပာခ်င္။ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ ဘုေတာ မိေနတတ္သည္။ ထုိအခါတြင္ ထုိ ဘုေတာ ခံရသူမ်ားအေနျဖင့္ က်ေနာ္ကို သံသယျဖင့္လည္း ၾကည့္ျမင္ၾကလိမ့္မည္။ အဆုိးျမင္သူတဦး အေန ျဖင့္ ျမင္ေကာင္းျမင္ၾကေပလိမ့္မည္။ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ က်ေနာ့္အျမင္ကို ေရးျခင္းျဖစ္သည္။

လတ္တေလာ ေလာင္စာဆီေစ်းႏႈန္း တုိးျမင့္လာမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပမႈမ်ား သည္ တကယ္တမ္းတြင္ ႏုိင္ငံေရး ေျဖရွင္းမႈဆီသုိ႔ ဦးတည္ရန္ အေျခအေနသုိ႔ ေရာက္သြားၿပီ ျဖစ္ သည္။ က်ေနာ္တုိ႔အေနျဖင့္ ဤ ျဖစ္ပ်က္မႈအားလုံးသည္ က်ေနာ္တုိ႔၏ စီမံမႈမ်ားေၾကာင့္၊ သုိ႔တည္း မဟုတ္ က်ေနာ္တုိ႔ ျဖစ္ပ်က္ေစခ်င္သည့္ အလုိမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေနသည္လုိ႔ စဥ္းစားေနၾကပါ သလား။

အမွန္စင္စစ္မွာ လူထု၏ စိတ္ရွည္သီးခံမႈမွာ ယခုကာလတြင္ ကုန္လြန္သြားသည္ဟုသာ က်ေနာ္ ေျပာရပါမည္။ လူထု၏ အမွန္တကယ္ ေပါက္ကြဲထြက္လာမႈကို မည္သူက ဖန္တီးသည္၊ မည္သူက လုပ္သည္ ေျပာမေနၾကပါႏွင့္။ ထုိအေျပာမ်ားေၾကာင့္ပင္ တုိက္ပြဲ၀င္ေနသည့္ လူထုအတြက္ အက်ပ္ ရုိက္စရာျဖစ္ေနဦးေခ်မည္။

အမွန္တကယ္တြင္ေတာ့ တုိင္းျပည္တျပည္ရွိ လူထု၏ လႈပ္ရွားအုံႂကြမႈကို မည္သူမွ ဖန္တီးႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါ၊ သူ႔အေျခအေနအရ သူတုိ႔၏ က်ပ္တည္းမႈ အရ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ တကယ္တမ္း ႏုိင္ငံေရးေနရာ ေျပာင္းလဲမႈ အဆင့္အထိ တက္လွမ္းလာၿပီဆုိလွ်င္ေတာ့ လူထုသည္ သူတုိ႔၏ အျမင္အရ သူတုိ႔ကို ဦးေဆာင္ေပးႏုိင္မည္ ထင္သည့္ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုတခုကို ေရြးခ်ယ္စၿမဲ ပင္။ ထုိသူ၊ ထုိအဖြဲ႔အစည္းကိုလည္း လူထုကသာ ေရြးခ်ယ္သည္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကုိလည္း အဆုိျပဳ၍ မရ။ လူထု၏ သမုိင္းဆုိင္ရာအျမင္၊ အေတြ႔အၾကဳံကသာသတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ အေျခအေနျဖစ္ပ်က္လာမည္ဟု မည္သည့္ အနာဂတၱိဆရာမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး ပုေရာဟိတ္မ်ား၊ စစ္အေၾကာင္းနားလည္သူမ်ားက ၾကိဳတင္ ခန္႔မွန္းေျပာဆုိခဲ့ၾကသည္မဟုတ္ပါ။ လူထု ကသာ သူ႔လမ္းေၾကာင္းသူေရြးခ်ယ္ၿပီးတုိက္ပြဲ၀င္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိအခါ ၾကိဳတင္ ဆြဲထားသည့္ စီမံခ်က္မ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေျခအေနႏွင့္ ဆက္စပ္မႈမရွိဘဲ အထူးတလည္ ၾကိဳးစားၿပီး မထည့္သြင္းရန္မွာ က်ေနာ္တုိ႔၏ အပုိင္းေရာက္လာသည္။ ႏုိင္ငံေရးအရ မဟာဗ်ဴဟာ (သုိ႔) ေသနဂၤဗ်ဴဟာ အရ မည္မွ် ပင္ မွန္သည္ထားဦး။ က်ေနာ္တုိ႔ ေရးဆြဲခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား(နည္းနာမ်ား)ကိုေတာ့ ယခုအခ်ိန္ႏွင့္ အံ၀င္ဂြင္က်လိမ့္မည္ ဟု ေတြးထင္ ထားျခင္းသည္ မိမိက လူထုအား ဦးေဆာင္ႏုိင္သည္ဟု တလြဲဆံပင္ေကာင္းေနျခင္းသာ ျဖစ္ေပ လိမ့္မည္။

ယခု ျဖစ္ပြားေနသည့္ လူထုအုံႂကြမႈသည္ တစိမ့္စိမ့္ ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ ထုိျဖစ္စဥ္ ထဲတြင္ ပါ၀င္ရန္အတြက္ က်ေနာ္တုိ႔၏ မဟာလုပ္ငန္းစဥ္ၾကီးမ်ားအား လက္မွ တကုိင္ကုိင္ လုပ္ေန မည့္ အစား

ပအဆင့္အေနျဖင့္ - လႈပ္ရွားမႈကို တဖြဲ႔ခ်င္းစီအရမည္သုိ႔ ဆက္စပ္ႏုိင္မလဲ။ တဖြဲ႔ခ်င္းစီအရ ဆက္စပ္ႏုိင္မႈအရ တခုလုံးဆုိင္ရာ သြင္ျပင္လကၡဏာ ေပၚေအာင္ဘယ္လုိ ဆက္စပ္မလဲ။ (ဆုိလုိသည္မွာ- တဖြဲ႔ခ်င္းစီ၏ ဆက္စပ္မႈေပၚ အေျခခံၿပီး တပ္ေပါင္းစု သေဘာေဆာင္သည့္ ဘုံလုပ္ငန္းမ်ားဆီသုိ႔ ဦးတည္ေရး၊ ပူးတြဲဖုိ႔ကို ရည္ညႊန္းသည္မဟုတ္။ )

ဒု အဆင့္အေနျဖင့္ - တဖြဲ႔ခ်င္းစီအရ လူထုအား ဆက္စပ္ၿပိးပါက လူထုလႈပ္ရွားမႈအင္ႏွင့္အားႏွင့္ ေပၚလာေရးကို ဘယ္လုိ ဆြဲေဆာင္သြားႏုိင္မလဲ။ ထုိဆြဲေဆာင္ႏုိင္မႈအေပၚမွ မိမိအဖြဲ႔ တခုခ်င္းစီ၏ နဂုိသတ္မွတ္ထားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားနဲ႔ ဘယ္လုိဆက္စပ္ႏုိင္မလဲ ဆုိျခင္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္သည္။ (ဆုိလုိသည္မွာ လူထုႏွင့္ ဆက္စပ္မႈကို လုပ္ေနေသာ္လည္း မိမိအဖြဲ႔အစည္း ခ်ထားသည့္ လမ္းစဥ္။ ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို အေထာက္အကူ ျပဳသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို တဖြဲ႔ခ်င္းစီမွ ထုိအခ်ိန္၌ ျပင္ဆင္ထားရန္)။

က်ေနာ္ျမင္သည့္ အျမင္ကုိ ေရးသည္သာ ျဖစ္သည္။ ထုိအျမင္ကို ျပန္လည္ေဆြးေႏြးေစခ်င္ပါသည္။ လူထုအား အားမလုိအားမရျဖစ္ေနျခင္းသည္ မွားသကဲ့သုိ႔

လူထုအား အလြန္အကြ်ံ ခန္႔မွန္းျခင္းသည္လည္း လြဲတတ္ပါသည္။

က်ေနာ္ထပ္ေျပာပါမည္။

ပထမသည္ လူထုလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ဆက္စပ္ေရးသာျဖစ္သည္။

မိမိလုပ္ငန္းစဥ္အား လူထုထံ `အစိမ္းလုိက္´ သြတ္သြင္းေရး မဟုတ္ပါ။

Labels:

posted by ျမင့္ေဇ @ 10:24 AM  
2 Comments:
 • At September 10, 2007 at 8:30 PM, Anonymous phoe thar said…

  Hi, if different groups start to work separately, will there be an unity among the sporadic agitations? Wouldn't be the best thing, if all different opposition groups form as a United Front and work together under a common goal?
  Let me have your say too. Thanks.

   
 • At September 13, 2007 at 2:43 AM, Blogger ဂ်စ္တူး - gyit_tu said…

  က်မရဲ့ ခပ္ရိုးရိုးအျမင္ကိုေျပာရရင္ေတာ့ လူထုတိုက္ပြဲရဲ့ ရလဒ္မွာ လူထုရဲ့ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ကိုသာ ဦးစားေပးသင့္ပါတယ္ ။

   
Post a Comment
<< Home
 
က်ေနာ့္အေၾကာင္း

Name: ျမင့္ေဇ
Home:
About Me: လူပ်ဳိမသုိးတသုိး မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ မၾကာခင္ ဒန္တန္တန္ေတာ့မည္။ ေငြေရာင္ပိတ္ကားတြင္ ဆက္လက္ေစာင့္ေမွ်ာ္ပါ။
See my complete profile
ယခုလ မာတိကာ
ယခင္လ မာတိကာ အေဟာင္းမ်ား
အလည္သြားျဖစ္တဲ့ ဘေလာ့မ်ား
Powered by

Free Blogger Templates

BLOGGER

© Template by Isnaini Dot Com