Ko Poe Zay

(orginal end)-->
 
ကဗ်ာ စာမ်က္ႏွာ
သတင္း စာမ်က္ႏွာ
စကားစျမည္

ျမန္မာ စာအုပ္မ်ား
၀တၴဳတို၊ ၀တၴဳရွည္၊ ကဗ်ာ၊ မွတ္သား ဖြယ္ အေထြေထြ စာအုပ္မ်ား အပါအ၀င္ ျမန္မာ အီးဘုတ္ (E-book) စာအုပ္ေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္အား အခမဲ့ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။
Other things
test
ရန္သူႏွင့္စကားေျပာျခင္း-၁
Monday, July 30, 2007


ျမန္မာျပည္ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကို ခ်ဥ္းကပ္တဲ့အခါ ေတာင္အာဖရိက နမူနာနဲ႔ ယွဥ္စဥ္းစားတာ မ်ားပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ နယ္စပ္မွာ ဘာသာျပန္ထုတ္ေ၀တဲ့ long walk to freedom လု႔ိေခၚတဲ့ ေတာင္အာဖရိက လႈပ္ရွားမႈေခါင္းေဆာင္ နယ္လ္ဆင္ မန္ဒဲလားေရးတဲ့ စာအုပ္ကို အပိုင္းလုိက္ခြဲတင္ေပးလုိက္ပါတယ္။ ဖတ္ၿပီးသူမ်ား ရွိရင္ေတာ့ ေဆာရီးပါဗ်ာ။

မင္ဒဲလား
ရန္သူႏွင့္စကားေျပာျခင္း
ဂါမဏိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္။
မူရင္းစာအုပ္အမည္
Long Walk to Freedom
ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ီိ
မမၾကီးစာေပ
( ျမန္မာႏုိင္ငံလြတ္လပ္သည့္သတင္းေအဂ်င္စီ )
မူရင္းစာေရးသူ
Nelson Mandela
ပုံႏွိပ္ျခင္း
ပထမအၾကိမ္
အုပ္ေရ
၅၀၀
ပုံႏွိပ္ရက္စြဲ
၂၀၀၅ ခုႏွစ္။ ေအာက္တုိဘာလ
မ်က္ႏွာဖုံးဒီဇုိင္းႏွင့္ အတြင္းအျပင္အဆင္
ေအာင္ထက္
ကြန္ပ်ဴတာစာစီ
ေစာဒီထူး။ ေအာင္ထက္
တန္ဖုိး
ဘတ္ ၁၀၀


“ထုတ္ေ၀သူ၏ ေစတနာ”

ျမန္မာႏုိင္ငံလြတ္လပ္သည့္ သတင္းေအဂ်င္စီ BINA မမၾကီးစာေပ၏ ပထမဆုံးပြဲဦးထြက္ေျခလွမ္းအျဖစ္ ဆရာဂါမဏီိ ဘာသာျပန္ဆုိသည့္ “ရန္သူႏွင့္စကားေျပာျခင္း” စာအုပ္ကုိ ထုတ္ေ၀ခြင့္ရသည္မွာ သမုိင္းေရးရာလုိအပ္ခ်က္တရပ္ကုိ တေထာင့္တေနရာမွ အုတ္တခ်ပ္။ သဲတပြင့္အျဖစ္ ျဖည့္စြက္ခြင့္ရသည္ဟု ယူဆလ်က္ မ်ားစြာဂုဏ္ယူ ၀မ္းေျမာက္ျခင္း ျဖစ္ရသည္၊မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ စကားေျပာသည္ျဖစ္ေစ။ ရန္သူႏွင့္စကားေျပာသည္ျဖစ္ေစ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ယေန႔ကာလ ျပည္သူလူထု၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုိျဖည့္စြက္ႏုိင္ေရး ျဖစ္သည္၊ ဤစာအုပ္သည္ယင္းရည္ရြယ္ခ်က္ေအာင္ျမင္ေစေရးအတြက္ လုိအပ္ေနေသာ ရပ္တည္ခ်က္။ အေတြးအျမင္ႏွင့္ နည္းနာတုိ႔ကုိ ေဖာ္ထုတ္၍ျမန္မာျပည္လက္ေတြ႔ႏွင့္ ကုိက္ညီေစေရး အတြက္ ၾကီးမားစြာ အေထာက္အကူျပဳသည္ဟု ယုံၾကည္ပါသည္၊
သန္းထြတ္
ဥကၠဌ
( ျမန္မာႏုိင္ငံလြတ္လပ္သည့္ သတင္းေအဂ်င္စီ )
၁၉ ၾသဂုတ္လ။ ၂၀၀၅၊

အမွာစကား

မင္ဒဲလား၏ “ရန္သူႏွင့္ စကားေျပာျခင္း” ဘာသာျပန္စာအုပ္ေလးအတြက္ အမွာစာေရးေပးရန္ ကုိသန္းထြ႖္ အကူအညီေတာင္းလာသည့္အခါ က်ေနာ္အေနႏွင့္ ၀မ္းသာစြာျဖင့္ လက္ခံခဲ့ပါသည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ဤစာအုပ္ငယ္ေလးသည္ မ်က္ေမွာက္ ျမန္မာျပည္ျပႆနာကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ တနည္းမဟုတ္ တနည္းနည္းႏွင့္
အေထာက္ အကူ ျဖစ္ေစႏုိင္မည္ဟု ယုံၾကည္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္၊ ANC ေခါင္းေဆာင္ မင္းဒဲလားေနာက္ဆုံးအၾကိမ္ အက်ဥ္းက်ခံခဲ့ရသည့္ (၁၉၆၂)ခုႏွစ္ ကာလသည္ ထုိကာလ၏ စကားအရ အေရွ ႔ေလ၏ တုိက္ခတ္မႈျပင္းထန္ေနေသာ
ကာလ ျဖစ္ သည္၊ ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရး။ နယ္ခ်ဲဥႏဆန္႔က်င္ေရး။ အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး။ အသားအေရာင္ ခဲြျခားမႈ ဆန္႔က်င္ေရးတုိက္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္ေနခဲ့သည္၊ ထုိတုိက္ပြဲသူရဲေကာင္းမ်ား၏ အျဖစ္အပ်က္ပုံရိပ္မ်ားသည္ ထုိေခတ္ လူငယ္ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားအေပၚရုိက္ခတ္မႈ ၾကီးမားခဲ့ပါသည္၊ ဒီမီထေရာ့၏ “ႏုိင္ငံေရးအစီရင္ခံစာ”။ ဖူးခ်စ္၏ “ၾကိဳးစင္ေပၚကမွတ္တမ္း”။ ေနရူး၏“သမီးထံေပးစာ”။ ကတ္စထရုိ၏ “တရားရုံး ေလ်ာက္လဲခ်က္” မ်ားကုိ လူငယ္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားမ်ားစြာ စိတ္၀င္စား ေလ့လာခဲ့ၾကသည္၊ တခ်ိန္တည္းတြင္ ေတာင္အာဖရိကမွ အသား အေရာင္ခြဲျခား ဆန္႔က်င္ေရး တုိက္ပြဲသူရဲေကာင္းၾကီး မင္ဒဲလားအေပၚ တကမၻာလုံးကအာရုံေရာက္ခဲ့ၾကသည္၊

မင္ဒဲလားသည္ (၆၂) ခုႏွစ္။ အသက္ (၄၄) ႏွစ္အရြယ္တြင္ အက်ဥ္းက်ခံရၿပီး။အသက္ (၇၁) ႏွစ္တြင္ အက်ဥ္းေထာင္မွ ျပန္လြတ္လာခဲ့သည္၊ အက်ဥ္းေထာင္မွ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာျခင္းသည္ ေရွာင္တခင္ကိစၥမဟုတ္ေခ်၊ မင္ဒဲလားကုိယ္တုိင္ ၏ ၾကံ့ခုိင္ေသာစိတ္ဓာတ္။ ၾကံ႔ခုိင္ေသာ ႏုိင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္။ မိမိမူအေပၚ အလံမလဲွသည့္ ရပ္တည္ၾကိဳးပမ္းမႈ။ ေအအန္စီ၏ လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြဲ။ ေတာင္အာဖရိလူမည္းလူထု၏ စည္းရုံးတုိက္ပြဲ၀င္မႈ။ အေနာက္ႏုိင္ငံ၏ဖိအားေပးမႈ စသည္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားသည္ အေရးပါေသာေနရာတြင္ ရွိခဲ့သည္၊ ေတာင္အာဖရိကတြင္ မင္ဒဲလား လြတ္ေျမာက္လာျခင္း ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးေရးအျဖစ္ ေပၚလာျခင္းသည္ လူျဖဴအစုိးရ၏ အေမွ်ာ္အျမင္ရွိမႈမွ အစျပဳခဲ့ျခင္း မဟုတ္ေခ်၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ျပင္းထန္ေသာ ဖိအားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္၊ ေအအဲန္စီ ၏ မေလ်ာ့ေသာ ဇြဲသတၱိိႏွင့္တုိက္ပြဲမ်ား။ ျပည္သူလူထု၏ မေလ်ာ့ေသာ ဇြဲသတၱႏွင့္ တုိက္ပြဲမ်ားသည္ ဒီကလပ္ လူျဖဴ အစုိးရကုိ စားပြဲေပၚသုိ႔ တြန္းပုိ႔ခဲ့ရာက အႏွစ္သာရရွိသည့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ရာမွႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲမ်ားကုိ လူထု၏ဆႏၵႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ၾကသည္၊

မင္ဒဲလားႏွင့္ ေအအန္စီ ၏ ၾကိဳးပမ္းမႈ။ ရပ္တည္မႈကုိၾကည့္လွ်င္ မင္ဒဲလားက လက္နက္ ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးသည္ အၾကမ္းဖက္ မႈ မဟုတ္ေၾကာင္း။ အၾကမ္းဖက္မႈသည္ အာဏာရွင္အစုိးရတုိ႔၏ အမူအက်င့္သာျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းညႊန္ျပခဲ့ သည္၊ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္။ ေဖေဖာ္၀ါရီ(၂) ရက္ေန႔တြင္ လူျဖဴအစုိးရ သမတဒီကလပ္က ပါလီမန္အစည္းအေ၀းတြင္ ANC, PAC,SAC အပါအ၀င္ မတရားသင္းေၾကညာထားသည့္အဖြဲ႔ (၃၁) ဖြဲ႔အေပၚ မတရားပိတ္ပင္မႈမ်ားကုိ ရုပ္သိမ္းျခင္း။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား ေထာင္မ်ားမွလႊတ္ေပးျခင္း။ ေသဒဏ္ေပးမႈမ်ားကုိ ဆုိင္းထားျခင္း။မတရားအမိန္႔အာဏာမ်ားကုိ ရုပ္သိမ္းျခင္း ျပဳလုပ္ေၾကာင္း
ေၾကညာခဲ့သည္၊ ေတာင္အာဖရိကျပႆနာကုိ ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းရန္ အခ်ိန္ေရာက္ၿပီဟုလည္း အတိအလင္းေၾကညာခဲ့သည္၊ ဤသည္မွာ ေတာင္အာဖရိကတြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ အလွည့္အေျပာင္းသုိ႔ ဆုိက္ေရာက္ျခင္းျဖစ္သည္၊ (၇) ရက္အၾကာ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၉) ရက္ေန႔တြင္မူ ဒီကလပ္ကုိယ္တုိင္ မင္ဒဲလားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံႏႈတ္ဆက္ၿပီးေနာက္ေနာက္တရက္တြင္ မင္ဒဲလားကုိ အက်ဥ္းေထာင္မွ ျပန္လႊတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလုိက္ရာက မင္ဒဲလားလြတ္ေျမာက္လာၿပီး အျပဳသေဘာ ေဆာင္သည့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား တဆင့္ၿပီးတဆင့္ ျဖစ္ေပၚလာၿပီး ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲကုိ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ေလသည္၊

မင္ဒဲလားေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္လာစဥ္ သူ၏အသက္မွာ (၇၁) ႏွစ္ ရွိၿပီးျဖစ္သည္၊ေထာင္မွလြတ္ေျမာက္လာၿပီးေနာက္တြင္ သူ၏ ပထမဆုံးေသာမိန္႔ခြန္း (၁၉၉၀ ေဖေဖာ္၀ါရီ၁၁ရက္) တြင္ “ခင္ဗ်ားတုိ႔ရဲ့မေလ်ာ့တမ္း စြန္႔လြတ္မႈေတြနဲ႔ သူရဲေကာင္းပီသ အနစ္နာခံမႈေတြက က်ေနာ့္ကုိ ဒီေနရာ ေရာက္လာေစတာျဖစ္တယ္၊ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ က်ေနာ့္ ဘ၀တသက္တာရဲ့ၾကြင္းက်န္ေန ေသးတဲ့ ႏွစ္ကာလေတြကုိ ခင္ဗ်ားတုိ႔လက္ထဲအပ္ပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေသာစကားမ်ားသည္ ေတာင္အာဖရိက ျပည္သူမ်ားကုိသာမက ကမၻာ့ျပည္သူမ်ားကုိလည္း ၾကီးစြာရုိက္ခတ္ေစခဲ့သည္၊

ယခုအခါ ျမန္မာျပည္ရွိ လူမ်ဳိးေပါင္းစုံမ်ား၏ အာဏာရွင္ၾကီးစုိးမႈဖ်က္သိမ္း ပစ္ေရး။ လူမ်ဳိးၾကီး၀ါဒၾကီးစုိးမႈ ဖ်က္သိမ္းေရး တုိက္ပြဲၾကီးသည္ အလြန္အေရးၾကီးသည့္အပုိင္းသုိ႔ဆုိက္ေရာက္လာၿပီးျဖစ္သည္၊ ဤအေျခအေနတြင္ မင္းဒဲလားကုိ လည္းေကာင္း။ ေအအန္စီႏွင့္အျခားေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိလည္းေကာင္း။ အာဖရိကျပည္သူမ်ားကုိ လည္းေကာင္း။ ေလ့လာ အတုယူသင့္သည့္ အခ်က္မ်ားစြာရွိပါသည္၊ တဖက္မွာလည္း နအဖစစ္အာဏာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ဂုဏ္ သိကၡာရွိသည့္ထြက္လမ္းကုိ ေရြးခ်ယ္မည္ဆုိပါကဒီကလပ္အစုိးရ၏ ရဲရင့္ေသာ အျပဳသေဘာေျခလွမ္းမ်ားကုိ ေလ့လာ အတုယူရန္ လုိမည္ျဖစ္သည္၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤဘာသာျပန္စာအုပ္ေလးသည္ ေကာင္းက်ဳိးျပဳလုိသူမ်ားအတြက္ တနည္းမဟုတ္ တနည္းနည္းႏွင့္ အေထာက္အကူျပဳေစႏုိင္ပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပလုိက္ရပါသည္၊
မန္းရွာလားဖန္း (၁၉။ ၃။ ၂၀၀၅)
(ေကအဲန္ယူအေထြေထြအတြင္းေရးမႉး)

အမွာစကား
မင္ဒဲလားကုိ က်မစိတ္အ၀င္စားဆုံးအခ်က္က ေထာင္ထဲမွာ (၂၇) ႏွစ္ ေနႏုိင္တဲ့ အခ်က္ပဲ၊ က်မ ေထာင္ထဲမွာ (၄) ႏွစ္ခန္႔ ေနခဲ့တုန္းက တေန႔တေန႔ကုိ ရွည္ရွည္လ်ားလ်ား ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့တယ္၊ ပညာမရ။ စာမေရးႏုိင္။ စာမဖတ္ႏုိင္ဘဲ အခန္းက်ဥ္း ေလးထဲမွာအလဟႆအခ်ိန္ျဖဳန္းခဲ့ရတယ္၊ အခ်ိန္ေတြကုိ ရက္ေတြလေတြက စားစားၿပီး ျဖဳန္းပစ္ေနရတယ္၊ ျပန္မရတဲ့ အခ်ိန္ေတြ တေန႔လြတ္မွာပဲဆိုတဲ့ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္က က်မတုိ႔ကုိ ခြန္အားေတြေပးခဲ့တယ္၊ အသက္ရွင္ေစခဲ့တယ္၊ မင္ဒဲလားက ဒီလုိအခ်ိန္ေတြကုိ စာေရးတယ္၊ စာဖတ္ႏုိင္တယ္၊ အခ်င္းခ်င္းေဆြးေႏြးႏုိင္တယ္၊ အသားအေရာင္ခြဲျခားမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရတဲ့အက်ဳိးဆက္ေတြပေပ်ာက္ဖုိ႔ လြတ္လပ္ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ လူမည္းကမႀာတည္ေဆာက္ဖုိ႔ ဘယ္လုိၾကိဳးပမ္းရမယ္
ဆုိတဲ့ အေတြးကြန္ယက္ကုိ ျဖန္႔က်က္ႏုိင္တဲ့အခြင့္အေရးကုိ သူရရွိခဲ့တာက က်မတုိ႔ထက္သာတယ္၊

ေထာင္၀ါဒါေတြနဲ႔သူ႔ဆက္ဆံေရးမွာလည္း သူဟာ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ေလးေလးစားစားဆက္ဆံခံခဲ့ရတယ္၊ အသား အေရာင္ ခြဲျခားမႈဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈေခါင္းေဆာင္ျဖစ္တဲ့ မင္ဒဲလားႏွင့္ေထာင္အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားအား ေလးစားစြာ ဆက္ဆံခံရ သူူျဖစ္တယ္၊ သူေထာင္အတြင္းအက်ဥ္းက်စဥ္က ေရးသားခဲ့တဲ့စာမ်ားကိုလည္း ေနာင္တခ်ိန္မွာ ၀ါဒါေတြက ျပန္ေပးတဲ့ အတြက္ သူ႔ရဲ့ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကုိ ကုိယ္စားျပဳတဲ့။ အသားအေရာင္ခြဲျခားတတ္တဲ့ အာဏာရွင္ ေတြရဲ့ ဖိႏွိပ္မႈကုိ မွတ္တမ္းတင္ ေစတဲ့။ သူရဲ့စာမ်ားကုိ က်မတုိ႔ ဖတ္ရႈေလ့လာခြင့္ရၾကပါတယ္၊ သူရဲ့ရန္သူေတာ္ေတြ။ သူ႔ကုိအက်ဥ္းက်ေစတဲ့ အာဏာပုိင္ေတြအေပၚ သူဟာေမတၱာမပ်က္ဘူး၊ သူရဲ့စိတ္ရွည္မႈ။ ခံႏုိင္ရည္ရွိမႈ။ ေခါင္းေဆာင္ပီသတဲ့ အရည္အခ်င္းရွိမႈေတြက အာဏာပုိင္ေတြရဲ့သေဘာထားကုိ ေျပာင္းေစႏုိင္တယ္၊ သူ႔ရဲ့ ေထာင္သက္တမ္းမွာ တေနရာက တေနရာကုိ ေျပာင္းေရႊ႔ ေပးတဲ့ေနရာမွာ အေကာင္းဘက္ကုိေရြးေပးတယ္၊ ေနာက္ဆုံးမွာ သူ႔ရဲ့ေတာင္းဆုိခ်က္အတုိင္း အာဏာပုိင္ေတြက လုိက္ ေလ်ာၾကတယ္၊ သမတဘုိသာနဲ႔လည္း ေတြ႔ခြင့္ရတယ္၊ သူဟာ သူနဲ႔ေတြ႔မယ့္ အတုိက္အခံရဲ့ အေၾကာင္းကုိေလ့လာၿပီးမွ ေပါ့ေပါ့ပါးပါး ယဥ္ေက်းမႈအေၾကာင္း။ ဖတ္ခဲ့ရတဲ့စာအုပ္အေၾကာင္းေတြ ေဆြးေႏြးၿပီး တင္းမားမႈေလ်ာ့ပါးခ်ိန္ၾကမွ သူလုိခ်င္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြၿခြင္းခ်က္မရွိလႊတ္ေပးဖုိ႔ ေျပာခဲ့တယ္၊ မလုိက္ေလ်ာႏုိင္ေပမဲ့ တဦးႏွင့္တဦး ေလးစားၾကတယ္လုိ႔ ယူဆရမယ္၊

မင္ဒဲလားရဲ့ အၾကမ္းမဖက္ေရး။ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအေျဖရွာဖုိ႔ဆုိတဲ့ သူရဲ့ ရပ္တည္ခ်က္မူဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ရဲ့ မူအတုိင္းျဖစ္ၿပီး ဒီ အၾကမ္းမဖက္မႈေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာက အေလးထားကူညီမယ္လုိ႔ဆုိတယ္၊ ေနာက္ဆုံးေစ့စပ္ ေဆြးေႏြးဖုိ႔ ကမ္းလွမ္းလာတာ ေအာင္ျမင္မႈကုိ ရရွိခဲ့တယ္၊ ဒီေနရာ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေရးစားပြဲ၀ုိင္းကုိ ေရာက္ေအာင္ ၾကိဳးပမ္းမႈေတြ တေျဖးေျဖးနဲ႔အထြတ္အထိပ္ပုိင္း ေရာက္လာပုံေတြဟာ ဒီမင္ဒဲလားရဲ့ “လြတ္လပ္ေရးသုိ႔ခရီးရွည္” စာအုပ္ရဲ့
ဆြဲေဆာင္မႈအရွိဆုံးအပုိင္းေတြပါဘဲ၊ ေဆြးေႏြးပြဲရဲ့တဖက္လူေတြကလည္း ေဆြးေႏြးညွိိႏႈိင္းမႈအေပၚမွာ ယုံၾကည္ခ်က္
ရွိေနလာေပမယ့္လည္း နအဖရဲ့ မသိက်ဳိးကၽြံမူ၀ါဒ မေကာင္းက်ဳိးကုိ အမ်ားၾကီးေဖာ္ညႊန္းေနပါတယ္၊

၁၉၉၃ ခုႏွစ္ မင္ဒဲလားဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏုိဗယ္ဆုကုိ သူ႔ရဲ့ေဆြးေႏြးပြဲတဖက္က ပုဂၢဳိလ္ျဖစ္တဲ့ မစၥတာဒီကလပ္နဲ႔အတူ တြဲရခဲ့ပါ တယ္၊ မတူကြဲျပားတဲ့ (၂) ဦး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲၿပီးရခဲ့တဲ့ ဒီဆုကိုယူရင္း သူက မစၥတာဒီကလပ္ကုိ “အသားအေရာင္ခြဲျခားေရးစနစ္ကုိ ခ်မွတ္ျခင္းအားျဖင့္ တုိင္းျပည္နဲ႔ျပည္သူလူထုအေပၚ ဆုိးဆုိး၀ါး၀ါး အမွားၾကီး က်ဴး
လြန္ခဲ့မိၿပီဆုိတာကုိ ၀န္ခံဖုိ႔ သူဟာ သတၱိရွိခဲ့တယ္၊ ျပည္သူေတြအားလုံးဟာ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြး မႈေတြကတဆင့္ တန္းတူေဆြးေႏြးဖက္ေတြအျဖစ္နဲ႔ မိမိတုိ႔အနာဂတ္ကုိ မိမိတုိ႔ ဘယ္လုိလုပ္ခ်င္သလဲဆုိတာ အတူတကြ ဆုံးျဖတ္ျပဌာန္းေရးကုိ နားလည္သေဘာေပါက္တဲ့ အေျမာ္အျမင္သူ႔မွာရွိတယ္” လုိ႔ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳခဲ့တယ္၊

မစၥတာမင္ဒဲလားက “ရန္သူနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ဖုိ႔အတြက္ အဲဒီရန္သူနဲ႔ အတူအလုပ္လုပ္ရမည္၊ အဲဒီရန္သူဟာ ကုိယ့္အေဖာ္ျဖစ္လာေစမည္” လုိ႔ ေထာက္ျပခဲ့တယ္၊

ဒါဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံက လူထုအေပၚမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေစခ်င္တဲ့။ သာယာ၀ေျပာေစခ်င္တဲ့ေစတနာသာ နအဖမွာရွိခဲ့ရင္။ နအဖနဲ႔အလုပ္အတူတြဲလုပ္ဖုိ႔။ ဒီမုိကေရစီဘက္ေတာ္သားေတြကုိ လုံၿခဳံမႈေပးမယ့္အေဖာ္ မလြဲမေသြျဖစ္လာရမွာပါလုိ႔ စဥ္းစားမိရင္း ဒီမုိကေရစီရမယ့္ အရိပ္အေရာင္ေလး ေပၚထြန္းလာပါေစလုိ႔ ဆုေတာင္းၿပီး ဒီစာအုပ္ကုိ အထပ္ထပ္အခါခါဖတ္ပါ၊ သူမ်ားကုိ ငွားရင္ ျပန္ေပးမွာမဟုတ္လုိ႔ တအုပ္ေလာက္လက္ေဆာင္ေပးလုိက္ပါလုိ႔ တုိက္တြန္းပါတယ္၊
ေဒၚစန္းစန္း
( ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႔နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္)


ဘာသာျပန္သူ႔စကား

နယ္လ္ဆင္မင္ဒဲလားဟာ ၁၉၆၂ ခု။ ၾသဂုတ္လ (၅) ရက္ေန႔မွာ ေတာင္အာဖရိကလူျဖဴအစိုးရရဲ့ တတိယအၾကိမ္ေျမာက္ ဖမ္းဆီးမႈကို ခံရပါတယ္၊ ဒါဟာ သူ႔ဘ၀မွာ ေနာက္ဆံုးအၾကိမ္ အဖမ္းခံရတာလည္းျဖစ္ တယ္၊ ဒီတခါ အဖမ္းခံရတဲ့အခါ ေထာင္ဒဏ္တသက္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရၿပီး အဲဒီကစလို႔ ကာလတိုအခ်ိန္ပိုင္းတခ်ဳိ႔ကလြဲရင္ ေရာ္ဘင္ကြ်န္း အက်ဥ္းစခန္းမွာပဲ အက်ဥ္းက်ခံခဲ့ရတယ္၊ ၁၉၈၂ ခု။ မတ္လ (၃၁) ရက္မွာေတာ့ တျခား ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားသံုးဦးနဲ႔အတူ ေရာ္ဘင္ကြ်န္းအက်ဥ္းစခန္းကေန ျပည္မမွာရွိတဲ့ ပိုးလ္စမိုးအက်ဥ္းေထာင္ကို ေျပာင္းေရႊ ႔ခဲ့ရတယ္၊

မင္ဒဲလားရဲဥႏ ကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ အပိုင္း (၁၀) ဟာ ပိုးလ္စမိုး အက်ဥ္းေထာင္ကို စေရာက္တာကေန စတင္ထားတယ္၊ ဒီေဆာင္းပါးမွာမင္ဒဲလားကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတိ “လြတ္လပ္ေရးသို႔ ခရီးရွည္” စာအုပ္LONG WALK TO FREEDOM ရဲ့ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ခန္းျဖစ္တဲ့ အပိုင္း(၁၀) “ရန္သူနဲ႔ စကားေျပာျခင္း” နဲ႔ အပိုင္း (၁၁) “လြတ္လပ္ေရး” တို႔ကို အျပည့္အစံု ဘာသာျပန္ထားပါတယ္၊

ဒီစာအုပ္ဖတ္ၿပီးရင္ ရန္သူ။ ႏိုင္ငံတကာဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈ။လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး။ အၾကမ္းဖက္မႈ။ ႏိုင္ငံေရးအံတုမႈ။ လူထုတုိက္ပြဲ။ဟစ္တိုင္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ။ ဒိုင္ယာေလာ့။ စားပြဲ၀ိုင္းတိုက္ပြဲ။ ႏွစ္ပြင္႔ဆိုင္သံုးပြင့္ဆိုင္။ အမ်ဳိးသားညီလာခံ စတဲ့ အယူအဆမ်ားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးအျမင္ရွင္းသြားမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္၊

ဂါမဏိ

Labels:

posted by ျမင့္ေဇ @ 10:26 PM  
0 Comments:
Post a Comment
<< Home
 
က်ေနာ့္အေၾကာင္း

Name: ျမင့္ေဇ
Home:
About Me: လူပ်ဳိမသုိးတသုိး မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ မၾကာခင္ ဒန္တန္တန္ေတာ့မည္။ ေငြေရာင္ပိတ္ကားတြင္ ဆက္လက္ေစာင့္ေမွ်ာ္ပါ။
See my complete profile
ယခုလ မာတိကာ
ယခင္လ မာတိကာ အေဟာင္းမ်ား
အလည္သြားျဖစ္တဲ့ ဘေလာ့မ်ား
Powered by

Free Blogger Templates

BLOGGER

© Template by Isnaini Dot Com