Ko Poe Zay

(orginal end)-->
 
ကဗ်ာ စာမ်က္ႏွာ
သတင္း စာမ်က္ႏွာ
စကားစျမည္

ျမန္မာ စာအုပ္မ်ား
၀တၴဳတို၊ ၀တၴဳရွည္၊ ကဗ်ာ၊ မွတ္သား ဖြယ္ အေထြေထြ စာအုပ္မ်ား အပါအ၀င္ ျမန္မာ အီးဘုတ္ (E-book) စာအုပ္ေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္အား အခမဲ့ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။
Other things
test
ၿမိဳ႔ျပေျပာက္ၾကား
Tuesday, October 2, 2007

ေျပာက္ၾကားရဲေဘာ္

· သတၱိ၊ ဦးေႏွာက္၊ ပါးနပ္လည္၀ယ္မႈ၊ သံဓိဌာန္ ခုိင္မာမႈ

· လက္ေျဖာင့္ျခင္း၊ လက္နက္မ်ဳိးစုံအေၾကာင္း အေျခခံအားျဖင့္ သိနားလည္ျခင္း

· ထုိးထြင္းၾကံဆႏုိင္စြမ္း (အမွီအခိုကင္းစြာ ကုိယ့္ဟာကုိယ္ ဆုံးျဖတ္လုပ္ႏုိင္စြမ္း)၊ ေပါ့ပါးသြက္လက္စြာ လႈပ္ရွားႏုိင္စြမး္၊ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ျဖစ္မႈ၊ ဘက္စုံႏွံ႔စပ္ ကြ်မ္းက်င္မႈ၊ ဘယ္အေနအထားမဆုိ ခ်ဳပ္ကိုင္ႏုိင္စြမး္

· အပင္ပန္း အဆင္းရဲခံႏုိင္ရည္၊ ငတ္ျပတ္ခံႏုိင္ရည္၊ အၿမဲသတိရွိမႈ၊ စိတ္ရွည္မႈ (ဂမူးရႈးထုိး မဆင္မျခင္ မလုပ္ျခင္း)၊ စိတ္ဓာတ္မက်ျခင္း၊ ေျခရာလက္ရာ သဲလြန္စမခ်န္ျခင္း

· လုံ႔လ၊၀ီရိယနဲ႔ ရုိးသားမႈ

· မ်က္ႏွအမူအရာ ဟန္ေဆာင္ဖုံးကြယ္တတ္ျခင္း၊ ေခါင္းေအးျခင္း၊ စာရြက္စာတမ္း၊ မွတ္ပုံတင္အတုမ်ား ဖန္တီးသုံးစြဲတတ္ျခင္း၊

· ရန္သူ႔ဆီ ေပၚေနသူ မျဖစ္ေစရ၊

အခက္အခဲ ရင္မဆုိင္ႏုိင္၊ စိတ္မရွည္ႏုိင္ေတာ့ရင္ အနားယူႏႈတ္ထြက္ပါေစ။

အေနအထုိင္။

 • သာမန္လူထက္ ပုိမထူးျခားေစရ၊ ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေနနဲ႔ ကိုက္ညီေအာင္ ၀တ္စားေနထုိင္
 • ပတ္၀န္းက်င္ ေလ့လာအား၊ ရန္သူ႔အေျခအေန ေလ့လာအားေကာင္းရမည္
 • ျဖစ္ႏုိင္သေရြ႔ ပုံမွန္အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအလုပ္လုပ္ၿပီးေန

ရည္မွန္းခ်က္

 • သုတ္သင္ကြပ္မ်က္ေရး
 • ေဖာက္ခြဲေရးႏွင့္ ဖ်က္ဆီးေရး
 • ေငြေၾကးဥစၥာ ပစၥည္း သိမ္းယူေရး(၄င္းအားျဖင့္ ရဲေဘာ္တဦးခ်င္း စား၀တ္ေနေရး ေျဖရွင္း၊ လုိအပ္သည့္ လက္နက္ပစၥည္း မ်ား၀ယ္္

အတတ္ပညာပုိင္းျပင္ဆင္မႈ။ ။ အဓိကက်၊ ကြ်မ္းက်င္ေအာင္ေလ့က်င့္

 • လက္နက္ငယ္ ကိုင္တြယ္ပစ္ခတ္နည္းႏွင့္ ေဖါက္ခြဲေရး၊ လက္ေျဖာင့္ေရး (အဓိက)
 • မုိင္းႏွင့္ ဗုံးလက္ေတြ႔လုပ္နည္း

· အမွည့္ေခြ် တုိက္ပြဲနည္းပညာႏွင့္ အဖ်က္လုပ္ငန္းနည္းပညာ

 • လက္နက္မဲ့ကုိယ္ခံပညာ
 • ေျခလ်င္ေတာင္တက္၊ေရကူးေလွေလွာ္၊ ေရငုပ္ေတာလုိက္
 • ကားေမာင္းဆုိင္ကယ္ေမာင္း၊ စက္ေလွ ေမာ္ေတာ္ေမာင္း၊ ယာဥ္စက္ျပင္
 • ေရဒီယုိ တယ္လီဖုံး ကြန္ျပဴတာ ေ၀ၚကီေတာ္ကီ ဆက္သြယ္ေရး GPS ကြ်မး္က်င္ေရး
 • ေျမအေနအထားႏွင့္ အကြာအေ၀း ခန္႔မွန္းျခင္း၊ ေျမပုံဖတ္ေျမပုံဆြဲပညာ
 • ေရွးဦးသူနာျပဳနည္း၊ သာမန္ အေသးစားခြဲစိတ္ကုသနည္း၊ ေဆး၀ါးမ်ားအေၾကာင္း
 • စာရြက္စာတမ္းအတုလုပ္ငန္း

အဆင့္ျမင့္ ေလ့က်င္ေရးစခန္းသုိ႔ အေျခခံလက္ေတြ႔အလုပ္ ျဖတ္သန္းၿပီးသူသာ တက္ခြင့္ေပး၊

လက္နက္ငယ္။

 • အေပါ့စားစက္ေသနတ္ငယ္၊ ေအေကဒင္ေခါက္ (ဒင္ရွည္ ေျပာင္းရွည္ မသင့္ေတာ္)။ က်ည္ေရေသာက္ျမစ္စဥ္းစား
 • .၃၈ ေျခာက္လုံးျပဴးပစၥတုိႏွင့္ ဆုိင္လင္ဇာ
 • လက္ပစ္ဗုံးမီးခုိးဗုံး (ဆုတ္ခြာေရးအတြက္)
 • တလုံးေျပာင္း (ညတုိက္ပြဲအတြက္) ေျပာင္းျဖတ္ထား
 • လက္ေျဖာင့္ေရးအတြက္ ေလေသနတ္ အျပင္းစား(နံပါတ္တူးသုိ႔မဟုတ္ ေလထုိးေလေသနတ္) နဲ႔ ေလ့က်င့္၊ စႏုိက္ပါ အဆင့္ျဖစ္ေအာင္ ေလ့က်င့္။
 • လက္နက္ျပင္ပညာတြင္ခုံ ပန္းပဲ
 • မုိလုိေတာ့ဗ္ ပုလင္းဗုံး။ ယမ္းနက္ဗုံး၊ အမိုးနီးယား ဓာတ္ေျမၾသဇာဗုံး ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ကိုင္တြယ္အသုံးခ်ေရး (ၾကာၾကာေလွာင္မထားဘဲ အျမန္အသုံးခ်၊ အဆင့္ျမင့္ႏုိင္ငံျခားျဖစ္ဗုံးမ်ား ကာလတခုေလွာင္ထားႏုိင္)

· လုိအပ္တာမ်ား ၀ယ္ယူ သုိ႔မဟုတ္ သိမ္းယူ လုယူ

ရန္ငါ စစ္ေဒါက္တုိင္မ်ား

 1. ေထာက္ပုိ႔
 2. ေဆး၀ါး
 3. ေထာက္လွမ္းေရး
 4. ဆက္သြယ္ေရး

စုဖြဲ႔မႈ။ ၊ အဖြဲ႔ငယ္တဖြဲ႔႔ကို ၄-၅ေယာက္ထား၊ အဖြဲ႔ငယ္ ၂ဖြဲ႔ကို တပ္စိတ္တစိတ္၊ ဒီထက္ ပုိျမင့္တဲ့ ဖြဲ႔စည္းမႈ မလုပ္ရန္။ အဖြဲ႔ငယ္အားလုံး အမွီခုိကင္းကင္းလုပ္၊ မဟာဗ်ဴဟာ စစ္ဦးစီးဌာနခ်ဳပ္႒ သီးျခားညႊန္ၾကားခ်က္ မရွိရင္ ကုိယ့္ထုိးထြင္း ေရွ႔ေဆာင္မႈနဲ႔ကိုယ္ ၾကိဳက္သလုိတုိက္။

လုပ္ငန္းတာ၀န္

ေထာက္ပံေရး။ ၊ ယာဥ္၊ ေငြ၊ လက္နက္၊ ခဲယမ္း၊ ဗုံး-မုိင္း

လုိအပ္သလုိ ၀ယ္-သိမ္း-လု

နည္းဗ်ဴဟာ။

 • ထုိးစစ္လကၡဏာ
 • အျမန္တုိက္-အျမန္ဆုတ္ ရင္ဆုိင္တုိက္ပြဲႏွင့္ အဆုံးအျဖတ္တုိက္ပြဲေရွာင္။ အျမန္အဆုံးသတ္တုိက္ပြဲတုိက္။
 • မဟာဗ်ဴဟာအရ ေႁခြစစ္

အားသာခ်က္

 • အလစ္အငုိက္ရ
 • ေျမအေနအထားပုိင္
 • လ်င္ျမန္လႈပ္ရွားႏုိင္စြမး္
 • သတင္းေထာက္လွမ္းေရးေကာင္း
 • ျပတ္သားျမန္ဆန္စြာဆုံးျဖတ္
 • ရန္သူ ပုိ႔-ဆက္-ေထာက္ လမ္းဖ်က္

ပစ္မွတ္

 • ဘဏ္
 • စက္မႈလုပ္ငန္း (ကပစအပါအ၀င္)
 • စစ္စခန္း စစ္အေဆာက္အဦး
 • ေထာင္ ရဲစခန္း
 • အစုိးရရုံးဌာန အစုိးရအသင္းအဖြဲ႔
 • မီဒီယာ (သတင္းစာ၊ အသံလႊင့္ရုံ၊ ရုပ္သံလႊင့္ရုံ)
 • အစုိးရယာဥ္ယႏၱရား
 • ေလာင္စာဆီ သုိေလွာင္ရုံႏွင့္ ေရနံခ်က္စက္ရုံ
 • သေဘာၤဆိပ္ႏွင့္ သေဘာၤ
 • ေလဆိပ္ႏွင့္ေလယာဥ္
 • အေရးၾကီးပုဂၢိဳလ္ခရီးစဥ္ လမ္းေၾကာင္း
 • ပစၥည္းဂုိေဒါင္ႏွင့္ ကားစခန္းကားဂုိေဒါင္
 • ၀န္ၾကီးဗုိလ္ခ်ဳပ္ အစုိးရႏွင့္ စစ္တပ္ထိပ္သီး အရာရွီၾကီးမ်ားေနအိမ္

လုပ္ငန္းတာ၀န္

· တုိက္ခုိက္ေခ်မႈန္းေရး

· စီးနင္းထုိးေဖာက္ေရး

· စီးနင္းသိမ္းပုိက္ေရး

· ၿခဳံခိုတုိက္ပြဲ

· လမ္းေပၚတုိက္ပြဲ

· သပိတ္

· လက္နက္ခဲယမ္း သိမ္းလု။ စစ္ေျပးအားေပး

· ေထာင္ဖြင့္

· ကြပ္မ်က္သုတ္သင္

· အခြန္ေကာက္ (ျပန္ေပးဆြဲ)

· ဖ်က္ဆီးေရး

· ေဖာက္ခြဲေရး

· လက္နက္ကိုင္၀ါဒျဖန္႔ခ်ီေရး

တုိက္ခုိက္ေခ်မႈန္းေရး

အဓိကအားျဖင့္ ညဘက္လုပ္၊ ဘဏ္လုတာမ်ဳးိေတာ့ ေန႔မွာသာ ျဖစ္ႏုိင္၊ မလုိအပ္တဲ့အၾကမ္းဖက္မႈ မလုပ္ရန္၊ ျပည္သူလူထု ပစၥည္း သိမ္းယူလုယက္မႈ မလုပ္ရန္

လုပ္ငန္းၿပီးရင္ ၀ါဒျဖန္႔ ရွင္းလင္လက္ကမ္းစာရြက္ ထုတ္ျပန္ျဖန္႔ေ၀၊

စီးနင္းေရး

လွ်ဴိ႔၀ွက္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားရွာေဖြသိမ္းယူ၊အေဆာက္အဦး ၀င္လမ္း ထြက္လမ္း အားလုံးၾကည့္ထား escape plan မရွိဘဲမလုပ္ရ၊

လမ္းေပၚတုိက္ပြဲ

ေသနတ္ကုိင္တုိက္ပြဲျဖစ္ေစ ေသနတ္မဲ့ ခဲ-အုတ္သုံးတုိက္ပြဲ ျဖစ္ ေစ၊ ႏွစ္ဖက္ညွပ္တုိက္

ေရရွည္ျမွဳပ္ႏွံ စစ္ေျပး

ေသခ်ာစဥ္းစားၿပီးမွ ေျပးဖု႔ိ အခ်ိန္ေရြး၊ ဥပမာ၊ ကုိယ့္လူေတြရွိရာဘက္ စစ္ဆင္ေရးထြက္ခ်ိန္၊ ရန္သူမ်ား လက္နက္တျခား၊ လူတျခားသတိေပါ့ေနခ်ိန္၊ ျဖစ္ႏုိင္ရင္ ကုိ္ယ့္လူနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ ခ်ိန္းခ်က္ၿပီး လက္နက္ သယ္ႏုိင္သမွ် သယ္မေျပး။ ယူမႏုိင္ရင္ ဖ်က္ဆီးေဖာက္ခြဲခဲ့။

posted by ျမင့္ေဇ @ 11:40 PM  
1 Comments:
 • At November 24, 2008 at 12:53 PM, Blogger OWAY AUNG said…

  ကိုဖိုးေဇ အမွတ္တရ ဘေလာ့စာမ်က္ႏွာေလးတခု
  ထပ္ဖြင့္ႏိုင္ရင္ေကာင္းမယ္ေနာ္။
  တာရာမင္းေ၀အမွတ္တရ
  ဘေလာ့လိုေပါ့။

   
Post a Comment
<< Home
 
က်ေနာ့္အေၾကာင္း

Name: ျမင့္ေဇ
Home:
About Me: လူပ်ဳိမသုိးတသုိး မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ မၾကာခင္ ဒန္တန္တန္ေတာ့မည္။ ေငြေရာင္ပိတ္ကားတြင္ ဆက္လက္ေစာင့္ေမွ်ာ္ပါ။
See my complete profile
ယခုလ မာတိကာ
ယခင္လ မာတိကာ အေဟာင္းမ်ား
အလည္သြားျဖစ္တဲ့ ဘေလာ့မ်ား
Powered by

Free Blogger Templates

BLOGGER

© Template by Isnaini Dot Com